4438x全国最大色情网手机版

4438x全国最大色情网手机版

关上脉弦,胃中有冷,心下厥逆。高曲主腹中积聚。

病患阴阳绝竭,目眶陷者,死。四满主子脏中有恶血内逆满痛疝。

然则云,又宜号水母。石门女子,禁不可灸。

卷三十针灸下\四肢第三章门主四肢懈惰,喜怒。修治,设经妇人手把,便失灵异,每斤用甘草、地黄、小地胆草、紫背天葵各一镒,干者细锉,生者取汁,置瓷锅中,次入云母,用天池水三镒,着火熬煮七日夜,水火勿令失度,自然酿成碧玉色浆,沉于锅底,更以天池水猛投其中,随手频搅,有浮起如蜗涎者,即掠去之。

脉沉细滑疾者热。在胫后,从脚跟上七寸,中央陷中。

 凡欲施泻者,当闭口张目,闭气,握固两手,左右上下缩鼻取气,又缩下部及吸腹,小偃脊膂,急以左手中两指抑屏翳穴,长吐气并琢齿千遍,则精上补脑,使人长生。 又松木天条达之气,反潜隐不露,亦茯取伏义,苓取令义。

Leave a Reply